Werkwijze

Wilt u graag in zee met Xozo Communicatie, dan kunt u bij ons vrijblijvend een offerte opvragen. Ook als u een toelichting wilt hebben op onze werkzaamheden of tarieven, informatie wilt inwinnen of de mogelijkheden wilt bespreken, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Een project kan eenmalig zijn of u kunt met ons afspraken maken over een opdracht op periodieke basis. Als u een tekstschrijver zoekt voor een boek, is dit meestal een eenmalige opdracht. Voor het schrijven en versturen van persberichten is het denkbaar dat u meerdere keren van onze diensten gebruik wilt maken.

Persoonlijk contact

Afspraak over tekst en communicatieVoor een project komen we eerst bij u langs. We vinden persoonlijk contact met de opdrachtgever belangrijk, maar ook kunnen we ons beter inleven in uw bedrijf of organisatie als we ter plekke een keer langs zijn geweest.

Gaat het om een tekstopdracht, dan nemen we details door, zoals de definitie van de doelgroep en de eisen waar de teksten aan moeten voldoen. Wij kunnen over en weer toelichting geven en vragen beantwoorden. We stellen een planning en een deadline vast en welke nadere informatie van uw kant nog eventueel nodig is. Hierna houden we u wekelijks op de hoogte van de voortgang van het project. U ontvangt de teksten per e-mail zodra deze gereed zijn, en kunt deze zelf nog lezen voor publicatie. Bij interviews houden we zelf contact met de geïnterviewde voor het nalezen van de tekst, voordat we de tekst naar u versturen.

Gaat het om advisering over communicatie en mediabeleid, dan zullen we ons ter voorbereiding eerst in uw bedrijf of organisatie verdiepen. Meestal is uw website daarvoor voldoende, maar het kan zijn dat we om aanvullende informatie vragen. Tijdens ons bezoek kunnen we u dan gerichter van advies dienen. We bespreken de doelgroep, de boodschap die u wilt overbrengen en wat u ermee wilt bereiken. Na het gesprek krijgt u binnen een week een document waar het advies nader is uitgewerkt en waarmee u aan de slag kunt. In de loop van het traject kunnen we aanvullend advies geven, als dat nodig is.

Vertrouwelijkheid

Bij Xozo Communicatie hoeft u overigens niet bang te zijn om bedrijfsgevoelige informatie met ons te delen. We werken uitsluitend op basis van vertrouwelijkheid, alle besproken en gedeelde informatie blijft tussen ons en u, als opdrachtgever. U heeft altijd het laatste woord over de definitieve teksten, persberichten of andere communicatie-uitingen die naar buiten worden gebracht.

Vervolg en feedback

Bij Xozo Communicatie blijven we graag op de hoogte van de uitkomst van het project en hopen we feedback van u te ontvangen. Wat vond u van onze dienstverlening? En nog belangrijker: heeft uw project het resultaat gebracht waar u redelijkerwijs op hoopte? Zijn de gepubliceerde teksten goed ontvangen door uw (potentiële) klanten? Is uw persbericht opgepakt door de media? Uw feedback kan ons helpen onze dienstverlening te verfijnen, en uiteraard hopen we daarna weer met u te mogen samenwerken voor nieuwe opdrachten en projecten.